คำถามที่ถูกถามบ่อย จากผู้เดินทางท่องเที่ยว

 


ก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางต้องทำประกันภัย หรือประกันสุขภาพหรือไม่

-ในกรณีที่ผู้เดินทางมีโรคประจำตัว หรือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวประเภทผจญภัย อาทิ เล่นสกี ท่องเที่ยวในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา แม่น้ำ หรืออยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ค่อนข้างสูง เช่น ประเทศธิเบต ก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางควรทำประกันภัย หรือประกันสุขภาพ รายละเอียดสามารถปรึกษาบริษัทเราได้ค่ะ


ผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมซิมโทรศัพท์ หรือแผนการใช้อินเตอร์เน็ตในต่างแดนอย่างไรคะ

บริษัทมีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เช่า ในราคาถูกค่ะ