กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศ หรือต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย

ติดต่อฝ่ายกฎหมาย

บุญชัย นิติบดีบริรักษ์ (คุณวินท์)

ทนายความ หัวหน้าสำนักงาน Chiangmai Legal and Real Estate Consult

โทร 08765-34569

Email : cnxlegal@gmail.com